ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN HIZLI İMALATINA YÖNELİK FOTOPOLİMERİZASYON İLE KÜRLENEN EPOKSİ REÇİNELERİN GELİŞTİRİLMESİ – CENK KURTULUŞ – BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ