TURK KOMPOZIT 2022 Kompozit Zirvesi’nin Ürün Sergi Alanlarının Satışı Başladı!

Kompozit Sanayicileri Derneği; ilkini 2013, ikincisini 2015, üçüncüsünü 2017 ve dördüncüsünü de 2019 yıllarında düzenlediği Kompozit Etkinliği’nin beşincisini 6-7-8 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirecektir.

Etkinliğimiz bu yıl SEREKS FUARCILIK ile işbirliği içerisinde yine Fuar olarak düzenlenmektedir. ‘4. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı’ veya kısaca ‘TURK KOMPOZIT 2022 KOMPOZİT ZİRVESİ’ kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metodları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan faaliyetleri içerecektir.

Özellikle hammaddeler (reçineler, elyaf ve takviye malzemeleri, teknik tekstiller, termosetler, termoplastikler, katkı malzemeleri), yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, işleme teknolojileri, makina ve ekipmanlar, tüketim malzemeleri ve hizmetler, ziyaretçilere dönük teknik ve ticari seminerler, ürün sergileri, ürün tanıtımları ve ödüller çerçevesinde sunulacaktır.

Etkinlik, katılımcılara öncelikle Türkiye’nin yükselen bir sektöründe yer almanın ve güçlerimizi birleştirerek sektörün en güçlü tanıtımını yapmanın fırsatını sağlayacaktır. Katılımcılar, yerel ve bölgesel kullanıcılarla bir araya gelecek, ürünlerini, hizmetlerini sunma, sağlıklı iş ilişkileri geliştirme şansına sahip olacaklardır.

Etkinlik, yerel ve bölgesel kullanıcılara, kompozit üreticilerine, hammadde tedarikçilerine, hizmet servislerine ulaşabilme, en son teknolojik uygulamalar hakkında bilgi alma fırsatı sunmaktadır.

Sektörün profesyonellerine ise iş ve kariyer fırsatları yaratmaktadır. Öğrencilere kompozit sektörünün sunduğu ürün ve hizmetleri tanıma fırsatı vermektedir.

3 gün sürecek etkinlikte 88 ürün sergi alanında 200’e yakın markanın ürünlerini tanıtmaları, çok sayıda uzman ve firmanın teknik ve ticari sunumlar yapmaları beklenmektedir.

Etkinliğin yerleşim planı ve her bir ürün sergi alanının fiyatı ilişikteki tablolarda yer almaktadır. Etkinlikte yer almak isteyen üyelerimize, ilişikteki fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

31 Aralık 2021 tarihinden önce toplam sergi alanı bedelinin %50’sini ödeyen katılımcılar ise %10 erken ödeme indirimine hak kazanacaklar ve ödeme yaptıkları tarih itibari ile sergi alanları içerisinden istedikleri alanı seçebileceklerdir.

Etkinlik sergi alanı yerleşimini görmek için lütfen tıklayınız.

Etkinlik fiyatlarını görmek için lütfen tıklayınız.

Etkinliğimizde sizleri de aramızda görebilmeyi dileriz.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,