TURK KOMPOZIT 2019 ALTYAPI SEKTÖRÜ BASIN BÜLTENİ

TURK KOMPOZIT 2019 Kompozit Zirvesi 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda kompozit sektörü profesyonellerini bir araya getirecektir.

Türk Kompozit sektörü için en büyük buluşma, sunum ve sergi alanı olan TURK KOMPOZIT 2019 genişletilmiş kapsamı ile bu yıl katılım açısından daha büyük ve etkili bir Zirve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Heyecanla hazırlanmakta olduğumuz fuar tarihi yaklaşırken fuar içeriği hakkında bazı bilgiler aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.

Bu yıl fuarın önemli bileşenlerinden birisi de altyapı sektörüne yönelik ürün ve çözümlerin sergilenmesi olacaktır. Bu sektör yüksek performanslı, hafif, yüksek mukavemetli ve dayanıklı ürünlerin yenilikçi tasarımlarla birleştiği bir alandır. Kompozit malzeme teknolojileri altyapı sektörüne yüksek özgül mukavemete sahip hafif malzemeler sağlamaktadır. Kompozit malzemeler şekillendirme, mukavemet, korozyon dayanımı vb. daha pek çok avantajlı özellikleri ile tasarım, iyileştirme, yenileştirme, bakım/onarım, işletme, idame vb. her aşamada çözüm olanakları sunmaktadır.
2017 yılında Dünya Cam Elyaf Takviyeli (CTP) Boru piyasası değersel olarak 3,505 milyon $, hacimsel olarak ise 713 bin ton mertebesine ulaşmıştır. Sektörün 2023 yılına kadar yılda ortalama 3.1% büyüyerek değersel olarak 4,220.6 milyon $ düzeyine ulaşması beklenmektedir.

Su şebekelerinin yapımındaki artış, atık su ve kanalizasyon arıtma sistemlerindeki gelişme ve petrol ve doğal gaz piyasasındaki toparlanma CTP Boru piyasasının en büyük itici gücüdür. Önümüzdeki dönemde su/atık su segmentinin en yüksek büyüme potansiyeline sahip olması bekleniyor. Kentleşme ve nüfus artışı nedeniyle hükümetler ve yerel yönetimler alt yapı tesislerinin geliştirilmesine, yeni su temini ve atık su arıtma sistemlerinin yapımına ve mevcut eski boru hattı sistemlerinin yenilenmesine odaklanmaktadırlar. Otuz yıldan daha eski olan kanalizasyon/atık su şebekeleri ve sulama uygulamalarının yerini yeni boru şebekeleri almaktadır. Tüm bu gelişmeler CTP Boru pazarının gelecekteki Pazar büyümesine yol açmaktadır.

Kompozit malzemenin kendine has özellikleri olan hafiflik, dayanım gücü, korozyon riski olmaması ve kolay montaj gibi faktörler, boru sektöründe CTP kullanımını her geçen gün arttırmaktadır. Özellikle deniz altı döşemeler ve 800mm çap üzerindeki uygulamalarda 40 bar basınç değerine kadar CTP boru en makul çözümleri ihtiva etmektedir.

Ülkemizde CTP boru sektöründe faaliyet gösteren üretici sayısı, üretim tesisi sayısı ve üretim miktarları analiz edildiğinde ülkemizdeki CTP boru sektörünün dünya ölçeğinde önemli bir büyüklüğe ulaşmış olduğu ve şu anda ülkemizde mevcut kurulu kapasitenin ülke ihtiyacının üzerinde olduğu görülecektir. Bununla beraber Türkiye pazarı gerek sulama ve gerekse içme suyu yatırımları açısından yakın coğrafyanın en büyük potansiyeline de sahip durumdadır.

Bu büyük buluşmaya tüm sektör mensuplarını bekliyor, keyifli ve verimli paylaşım olanakları diliyoruz.